Tankar om kapitelskrivandet - moroten Märta

Vill förtydliga lite hur jag tänker kring arbetet och övningarna som jag genomför med eleverna inför deras skrivande. För mig handlar det om att försöka hjälpa eleverna att överföra sina "bilder" som de har i huvudet till skrift. En del har en tydlig bild av vad som ska hända men det är inte alltid säkert att den som sedan läser berättelsen uppfattar historien på samma sätt eftersom viktiga beskrivningar och detaljer saknas. Det finns också elever med mer diffusa "bilder" som man kan behöva hjälpa genom att redan innan skrivandet ställa frågor till för att få dem att zooma in lite bättre, tänka till om hur de vill ha sin berättelse. Den tid vi lägger ner innan själva skrivandet gynnar alla elever, de ska helst ha en hel "ryggsäck" full med egna idéer och extra tips från kamrater.
 
Inför skrivandet ska det också vara tydligt vad vi övar! Uppgiften är inte bara att skriva, det finns ett syfte med skrivandet och något särskilt som övas. Med kapitelböckerna om morötter är det förhoppningsvis tydligt att eleverna övar olika beskrivningar, att få med vad karaktärer känner eller tänker. Inför skrivstunder har vi det aktuella målet uppskrivet på whiteboarden.
 
Slutligen, när det är ett ordentligt förarbete så får man nästan känslan av att eleverna till slut står och stampar på startlinjen, redo att kasta sig in i skrivandet. Det blir många gånger en fin stund i klassrummet, helt tyst och pennorna (eller tangenterna på datorn) flyger fram över raderna... 
 
 
Visa fler inlägg