Arbetsgång argumenterande texter år 6

År 6 har precis avslutat flera veckors arbete om argumenterande texter. Här kommer en beskrivning över hur arbetsgången blev denna gång..
 
Det blev en lite oväntad, men välkommen, inledning av arbetet. Eleverna önskade att få "piffa" i klassrummet och ville ha nya gardiner och mysiga sittdynor, det resulterade i ett gemensamt brev till rektorn där klassen framförde sin önskan, flera argument samt även ett motargument. Det blev första genomgången där vi samtalade om orden argument och motargument på ett enkelt sätt. 
 
Fortsättningsvis har klassen övat att muntligt argumentera för eller emot olika åsikter. En enkel övning genomfördes i grupper om fyra elever på följande sätt:
Varje grupp får fyra kort med Argumentera för..och Argumentera emot..(två av varje) samt flera lappar med olika åsikter (se bild nedan). Eleverna drar först var sitt kort med argumentera för eller emot. Efter det vänds det första kortet upp ur högen med åsikter och då är det dags för eleverna att diskutera och argumentera för eller emot, (två elever argumenterar för och två emot). Innan det är dags att dra nästa åsiktslapp får eleverna blanda och ta ett nytt kort med argumentera för eller emot så blir det hela tiden nya "par" som argumenterar för eller emot.
 
 
 
Utifrån elevernas argumenterande lyftes gemensamt exemplet med "Låt djuren få följa med till skolan", det resulterade i följande sammanställning på anslagstavlan:
 
 
Efter det har vi tillsammans studerat exempel på argumenterande texter och eleverna har strykit under, ringat in kännetecken för argumenterande texter. Vi har också tittat lite extra på rubriker, jag har skrivit upp olika förslag på whiteboarden och eleverna har diskuterat vilka rubriker som passar till en argumenterande text samt vilka som inte passar.
I nästa steg har eleverna parvis skrivit en argumenterande text utifrån följande modell:
För att ytterligare fördjupa sig i dessa texter så genomfördes kamratbedömning på varandras texter och sedan kom "den stora finalen" där eleverna på egen hand skrivit argumenterande texter och lämnat in för bedömning. 
Visa fler inlägg