Blackout poetry

En uppgift som kan rekommenderas är blackout poetry! Mina elever har testat det både som grupp- och enskild uppgift. Till eleverna i år 4 ordnade jag några kopior på utvalda sidor ur vår  högläsningsbok "Den fantastiska historien om katten som försvann". Eleverna fick svansläsa sidan tillsammans och sedan på egen hand laborera med ord till sina dikter.
 
Under den internationella barnboksdagen läste vi H.C. Andersens saga "Kejsarens nya kläder" och efter det delades klasserna in i grupper som alla fick samma sida ur sagan men därefter drog en lapp med ett ord som beskrev vilken sorts dikt som skulle skapas ex spännande, glad, obegriplig, knasig, vacker, osv. Tanken var att samma text skulle utmynna i många olika sorters "blackout poetry dikter". 
 
 
 
 
 
 
 
0 kommentarer publicerat i Dikter
Taggar: blackoutpoetry, dikt, dikter, h.c. andersen, svenskundervisning år 4-6