Arbetsminne - läsförståelse

Anna Eva Hallin deltog i Natur & Kulturs Läs- och skrivkonferens, hennes föreläsning handlade om "Vägen till fonemisk medvetenhet  – hur och varför!" Föreläsningen var intressant och efteråt har jag även besökt hennes blogg  www.sprakforskning.se/forskningsbloggen som jag verkligen kan rekommendera! Hon har skrivit många bra och tydliga inlägg om olika ämnen som alltid är aktuella i skolans värld. En av hennes texter handlar om arbetsminnet "Kan vi behandla arbetsminne för att förbättra läsförståelse?"
 www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2015/11/24/arbetsminnestraning                  
Jag har läst inlägget mer än en gång och delat och diskuterat med kollegor. Texten inspirerade också till en bild som jag hoppas fångar en del av det jag tycker förmedlas i  Anna Evas blogginlägg. Elever, med ex lågt arbetsminne, riskerar att "drunkna" i texter och information om vi lärare inte hjälper dem med strategier och en tydlig struktur för uppgifterna som ska utföras. Ger vi dessa elever en text men glömmer tydliga instruktioner och ramar för vad de ex ska fokusera på så får eleven arbeta mycket hårdare för att lösa uppgiften och slösar mycket av sin energi istället för att vi hjälper dem hushålla med sina krafter så de har ork kvar till skoldagens övriga uppgifter. Besök gärna Anna Evas blogg där ni kan ta del av forskning och blogginlägg om språk-, läs- och skrivutveckling!
 
 
 
Visa fler inlägg