Vad ska ämnet svenska ge våra elever?

Jag tycker många gånger att jag är lyckligt lottad som får undervisa i ämnet svenska som för mig är lite av ett magiskt ämne ; ) Det finns liksom inget vi inte kan plocka fram och arbeta om och kring i klassrummet, vi har stunder då vi befinner oss i andra länder och världar för att sedan hoppa till att mycket analytiskt och strukturerat fördjupa oss i ex olika textstrukturer. Det känns som om vi har alla möjligheter och att svenskämnet verkligen har tillåtelse att sträcka sig över alla tidsperioder, ämnen, händelser, tankar och känslor...
Svenska är ett av våra kärnämnen och som svensklärare upphör jag inte att förvånas över hur mycket det finns för mig att upptäcka och förstå kring syftet med svenskundervisning. Här nedan har jag försökt få med några viktiga punkter som jag ständigt återkommer till i mina lektionsplaneringar och utvärderingar, de är från läroplanens syftesdel för ämnet svenska (har dock inte skrivit av dem ordagrant så vill ni se de exakta formuleringarna och inte riskera ev feltolkningar från min sida så läser ni helt enkelt syftesdelen själva). Jag gillar verkligen läroplanens inledning för kursplanen i svenska: "Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära".
Svenskundervisning ska alltså ge eleverna möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära! Vilken strålande uppgift!