Instruktion om dig själv

Prövade ytterligare ett tips från Adriennes bok Att skriva faktatexter  (Adrienne beskriver i boken mycket exakt hur hon går till väga, jag har gjort övningen lite på mitt eget sätt). Eleverna fick skriva instruktioner om sig själva, en riktigt uppskattad övning. Jag började med att visa eleverna en instruerande text om mig själv och därefter fick eleverna planera sina egna instruktioner, först tänka och skriva stödord utifrån följande frågeställningar:
  • Vad behöver man för att vara dig?
  • Vad ska man tycka om / inte tycka om för att vara dig?
  • Övrigt som är särskilt för dig?