Bygga broar

 
Ofta försöker jag förbereda mina elever inför kommande uppgifter genom att starta i något mycket enkelt eller välbekant. Det handlar om att stötta eleverna genom att bygga broar från det kända till det nya / okända. Under dagens religionslektion har vi jobbat med likheter /skillnader och syftet är att öva både studieteknik (läsa, hitta och strukturera upp information på ett enkelt sätt) och få en fördjupad ämneskunskap. Vi startade tillsammans med en enkel jämförelse mellan ett grönt äpple och ett grönt päron. Övningen tog inte många minuter, eleverna fick hitta likheter och skillnader, därefter en snabb genomgång på tavlan samt en enkel sammanfattande text tillsammans där jag lyfte följande tips:
  • Inled din text med att beskriva vad som jämförs ex "Jag har jämfört..."
  • Följande ord kan vara till hjälp när du skriver: båda är /har, en likhet / skillnad är, men, medan
  • Organisera informationen, texten blir mer lättläst om du först skriver om ex likheter och sedan skillnader.
Efter detta läste vi om hinduiska och buddhistiska tempel och gjorde en gemensam jämförelse enligt ovanstående modell (stödord för likheter och skillnader samt en kort sammanfattande text).
 
Nästa steg blev att eleverna parvis jämförde ett tempel med helig byggnad från någon av syskonreligionerna och arbetade vidare enligt samma arbetsgång samt redovisade för klasskamrater. 
 
Slutligen prövade de på egen hand och jämförde regler kring mat i de olika religionerna. Med överstrykningspenna i handen läste de om matregler, skrev stödord och avslutade med att skriva en text. 
 
 
                              
Visa fler inlägg