Varför lässtrategier?

Jag har alltid älskat att läsa. När jag fyllde sju år och började skolan så fanns där ett rum möblerat med böcker från golv till tak och lyckan var gjord när jag insåg att lånemöjligheterna var obegränsade. Nu, många år senare, har jag insett att alla absolut inte älskar att läsa men när mina elever tillsammans undersöker och samtalar om texter så händer något och fler tycker att läsningen blir spännande och intressant.
 
Tillsammans med mina elever i årskurserna 4-6 arbetar vi en hel del med lässtrategier och jag brukar repetera varför vi övar och använder dem. Jag tycker det är bra om man lyckas "väcka" eleverna med nya tankar och vändningar, det är spännande att plocka upp något och fundera lite tvärtom ex " Vad händer om vi inte gör så här?" Nedan följer ett exempel från en av mina lektioner där jag börjar med att berätta om mina "tvärtomtankar" kring lässtrategier och sedan bjuder in eleverna att fundera och tycka till...  
 
"Jag har funderat över lässtrategierna och på om jag själv egentligen använder dem. Jag har tänkt på hur det skulle vara om jag inte använde dem, hur skulle det bli då? När jag väljer en bok tittar jag alltid på omslaget, läser baksidan och bläddrar lite i boken. Det är också en lässtrategi, att förutspå bokens innehåll med hjälp av titel och omslag. Är det här en spännande bok eller kanske en bok som kommer att få mig att skratta? Men tänk om vi inte kunde använda den lässtrategien och alla böcker i stället var vita utan bilder eller text på framsidan, ett bibliotek fullt med böcker med helt vita omslag! (Här brukar jag ta fram en bok och lägga ett vitt papper om bokpärmen så alla ser hur det skulle se ut). Hur skulle det bli? Tänk att komma till ett bibliotek fullt med bara vita böcker...Skulle någonting vara bra / inte bra med ett sådant bibliotek, diskutera två och två...
 
En annan lässtrategi vi brukar samtala om är vilka bilder vi får i huvudet när vi läser, hur skulle det bli om vi inte fick det? Ibland kan det vara svårt att inte låta bli att få bilder i huvudet, pröva och se vad som händer om jag t ex läser "En elefant cyklar på en trehjuling"  Hur många ser en elefant i huvudet? Behöver vi den lässtrategin? Varför, varför inte?
 
Vad händer om jag sedan läst klart en bok och ändå inte vet något? Då skulle jag kunna läsa samma bok varje kväll, hela livet..."
 
Det här är spännande samtal med eleverna, de har många tankar och åsikter att delge...
 
 
 
 
 
 
 
Visa fler inlägg