Tigern - lässtunder

Här kommer några undervisningstips om man väljer Tigern som högläsningsbok...
  • Eleverna fick i uppgift att under den första högläsningsstunden fundera över vad Rob gör för att inte-tänka på saker. Vi samtalade efter läsningen om Robs beskrivning av sig själv som en resväska som är överfull.
 
  • I kapitel fyra finns talesättet "trampa i klaveret", det pratade vi om innan läsningen. Talesättet är kopplat till en mycket intressant händelse i kapitlet när karaktären Sixtine presenterar sig för sin nya klass. Hon gör det genom att säga: "Jag är från Philadelphia, Pennsylvania. Och jag hatar Södern för människorna där är okunniga. Och jag ska inte stanna här. Min far kommer och hämtar mig nästa vecka."  Det är en händelse som passar bra att dramatisera, pröva att ställa sig framför klassen och säga Sixtines ord. Mina elever fick reflektera över hur de tror att Sixtines klasskamrater reagerade och hur hon kommer att få det i sin nya skola, varför valde Sixtine att möta sin nya klass på det här sättet...
 
  • I kapitel 10 möter Rob husfrun Willie May i tvättstugan. Husfru är ett mer ovanligt ord och jag började med att skriva upp det på tavlan och berättade att Rob skulle få arbeta på motellet och han kommer att träffa husfrun Willie May. Vad arbetar en husfru med? Hur tänker ni er att hon ser ut? Från deras bilder av husfrun zoomade vi in på händelsen i tvättstugan. Eleverna fick i uppgift att lyssna och fundera över om deras bild av husfrun stämde överens med bokens.