Tigern - frågestund med huvudpersonerna


Efter kapitel 11 - 14 fick eleverna skriva frågor till Rob och Sixtine, huvudpersonerna i boken Tigern. Frågorna skrev jag upp på whiteboardtavlan. Klassen delades in i grupper om fyra elever. En elev fick vara Rob och en Sixtine. Övriga två i gruppen fick välja frågor från tavlan och ställa dem till "Rob" och / eller  "Sixtine" som fick i uppgift att svara så gott de kunde. De elever som blev Rob och Sixtine fick också i uppgift att hjälpa varandra att svara om det blev för klurigt. Efter en stund blev det byte så att alla fick pröva att antingen vara Rob eller Sixtine. Flera elever tyckte övningen var bra, de fick en bättre bild av Rob och Sixtine samtidigt som de också fick veta hur klasskamraterna tänkte om händelser i boken och karaktärerna.
 
 
Visa fler inlägg