Frågor till boksamtal

I boksamtal behöver det finnas intressanta och spännande frågor att diskutera. Jag skulle säga att det finns standardfrågor/uppgifter som inte är särskilt svåra ex Var utspelar sig berättelsen? Vilka är huvudkaraktärerna? osv. Sådana uppgifter är mer allmänna, inte oviktiga men bjuder inte direkt in eleven till att tycka och tänka. Med små förändringar så blir det mer intressant och mer riktat direkt till eleven ex Vad har du fått reda på om karaktärerna i berättelsen? Vilka karaktärer tror du kommer vara viktiga i berättelsen? Skulle du gjort något annorlunda om du var huvudpersonen? Hur hade berättelsen slutat om du fått bestämma? Varför tror ni att författaren valde att avsluta berättelsen så här?
Jag tycker det blir stor skillnad, frågorna bjuder in eleven på ett helt annat sätt och det blir en direkt uppmaning att tänka efter och delge andra sina tankar. Det blir mer intressanta samtal och diskussioner, helt plötsligt vill elever veta varför någon tycker si eller så och sedan är boksamtalet i full gång.
 
 
 
 
 
Visa fler inlägg