Springdiktamen

Jag har ofta relativt långa pass i SO och svenska (1h och 30 min till närmare 2 h är inte ovanligt) även med mina yngsta elever som går i år 4. Det fungerar ändå riktigt bra, jag gillar att det finns mycket tid och eleverna hinner komma igång ordentligt med sina arbeten. När det är så här långa pass behöver man ha en bra variation så jag har en hel uppsjö med korta lekar, läs- och skrivuppgifter som jag kan inleda / avsluta lektionen med. Idag fick år 4 pröva på att göra en springdiktamen. Om du som läser inte känner till vad det är så fungerar det ungefär så här:
 
  • Ute i korridoren hänger jag upp 6 större lappar och på varje lapp står en mening (ofta lite klurigare eller med lite mer svårstavade ord) ex från idag: Axels tax åt lax och växte sextiosex centimeter.

 

  • Eleverna jobbar två och två. En börjar springa ut och läser valfri mening, springer in och säger meningen till sin kamrat som skriver ner den. Båda hjälps åt med stavning och skiljetecken. Ofta får eleven springa flera gånger till samma mening för att allt ska bli rätt och för att komma ihåg hela meningen. Sedan byter de och den som skrivit får springa.

 

  • Som avslutning rättar paren varandras meningar.
Springdiktamen kan användas i flera ämnen, imorgon blir det år 5 som "springer" och meningarna kommer att handla om katoliker och protestanter : )