Muntliga presentationer

Idag blev det två muntliga presentationer (Grej of the day) i år 6. Eleverna som genomförde presentationerna fick sedan ta emot två stjärnor och en önskan från klasskamraterna, nästa vecka redovisar de en gång till för yngre elever. Förra året arbetade vi en hel del med muntliga presentationer så eleverna vet ganska väl vad man kan tänka på när det kommer till "stjärnor" och vad som är passande att ge återkoppling på. Jag tycker det är bra om eleverna får möjlighet att genomföra sina presentationer minst två gånger, först en "testredovisning" för några (eller alla) klasskamrater, lite feedback och möjlighet att göra ev ändringar innan de redovisar en gång till för ex elever i en annan klass. Det blir jämförbart med skrivandet där man gör ett första utkast som sedan bearbetas, ibland behöver man få pröva och sedan reflektera över vad gick bra, ska vi förändra något?
0 kommentarer publicerat i Tala
Taggar: muntliga presentationer, stjärnor och önskan