Despereaux - venndiagram


Passade på att låta eleverna använda sig av venndiagram för att göra en jämförelse mellan Despereaux och Roscuro. Eleverna samarbetade och tänkte ut likheter och skillnader mellan de två karaktärerna. De kommer även att få använda sig av venndiagram i SO, jämföra länder, religioner, osv.