Elevernas utvärdering om mig

Jag har alltid varit nyfiken på vad mina elever tänker / tycker vilket gjorde att jag för några år sedan bestämde mig för att i slutet av varje läsår ge eleverna i uppgift att bedöma mitt arbete och min undervisning. Det är jättespännande och det jag upptäckte var att eleverna verkligen tog detta på allvar och gav mig seriös och bra feedback, det blev definitivt något jag ville göra varje år. Idag har fyrorna och sexorna utifrån givna frågeställningar genomfört denna utvärdering, sexorna skrev mycket, fyrorna var mer återhållsamma och kände sig kanske mer ovana med uppgiften. Jag brukar alltid ha med frågorna: Det här tycker jag att läraren gör bra samt Det här tycker jag att läraren behöver bli bättre på men även frågor om bemötande, studiero, rättvisa, lektionsinnehåll, mm. Jag skulle verkligen rekommendera alla lärare att ge eleverna förtroende att utvärdera undervisningen, de ser och uppfattar mer än vi tror : )
 
 
 
Visa fler inlägg