Rättvisa i skolan

 
"Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  /.../ Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla." (Lgr11)
För några år sedan ritade jag den här bilden i ett försök att illustrera för elever hur jag ser på rättvisa i skolan. Våra elever är olika med olika behov och förutsättningar, så är det bara...