Tips till mer prat och samarbete!

En av mina kollegor som undervisar i matte har förklarat hur våra elever samarbetar när de jobbar med Kenken (ett sifferpussel med matematisk inriktning). Eleverna arbetar i par och innan någon av dem får skriva in en siffra i sifferpusslet så måste de förklara för sin kamrat hur de tänkt så att de tillsammans kan resonera vidare. Den här arbetsgången bestämde jag mig för att pröva även i svenska och hade en känsla av att det skulle kunna passa bra till arbetsboken Tusen och en natt som jag beställt in till eleverna i år 4. Eleverna fick arbeta i par, högläsa en kortare text och sedan arbeta med tillhörande uppgifter på samma sätt som de gör med Kenken dvs berätta för varandra om vad de ville skriva för svar på en uppgift samt förklara varför de tycker / tror så innan de slutligen skrev ner ett gemensamt svar. När jag uppmanade mina elever att samarbeta på samma sätt som med Kenken visste de precis hur de skulle göra och det blev riktigt lyckat! På ett enkelt sätt fick eleverna ut mycket mer av arbetet med övningarna i boken, de resonerade med varandra och återvände till texten flera gånger för att gemensamt leta efter ledtrådar. 
 

Beskriva - rita

 
 

För att få igång elevernas "pratande" brukar jag ibland använda mig av bilder: En elev beskriver en bild ( utan att tala om vad den föreställer), en kamrat lyssnar och ritar. Den som beskriver får inte se kamratens ritande.
 
Det är intressant att se hur elevernas händer automatiskt vill hjälpa till och förstärka något som är klurigt att beskriva, många vill nästan börja "rita" i luften. Det brukar bli både fnitter och skratt om jag säger "Inga händer i luften, sitt på händerna om de inte lyder!"
 
Med en sådan här uppgift finns möjlighet att öva lägesord, geometriska former, ord som hörn, sida, lodrät, vågrät, linje, osv.
 
 
 

Samarbete

Samarbete blev dagens fokus under svensklektionen med år 4, det var inte riktigt min plan men behovet uppstod. Planen var egentligen kamratbedömning på korta textstycken som eleverna skrivit tillsammans. Vi började med att gemensamt göra en kamratbedömning och sedan var det dags för eleverna att parvis ta sig an en text. Flera grupper fick lite bekymmer med samarbetet, jag uppmärksammade grupper med för lite energi och fokus samt någon grupp där det riktigt sprakade av viljor som strävade åt olika håll. Vi fick en lunchpaus och återupptog sedan uppgiften men nu med fokus på samarbete:
 
-Vad är samarbete? 
- Man gör uppgiften tillsammans (elever svarar)
- Tillsammans är ett viktigt ord. Vad är egentligen bra samarbete?
Inget svar från klassen.
-Vad är inte ett bra samarbete?
- Man bryr sig inte, en gör allt, någon gör ingenting, man pratar om annat. (elever svarar)
 
Utifrån elevernas tankar sammanfattade vi några viktiga punkter om samarbete och eleverna fick i uppgift att fortsätta arbeta tillsammans och efteråt bedöma hur det fungerat. 
Här kommer klassen punkter om samarbete:
 
      Samarbete
  • Tillsammans
  • vi pratar om uppgiften
  • alla gör något
  • vi lyssnar på varandra                                                                                                                   
Tips på vad du kan säga:
 -Det var en bra idé..
- Vad tror du om...
- Jag tänker så här..
- Vad tycker du?
 
 
Visa fler inlägg