Bygga broar

 
Ofta försöker jag förbereda mina elever inför kommande uppgifter genom att starta i något mycket enkelt eller välbekant. Det handlar om att stötta eleverna genom att bygga broar från det kända till det nya / okända. Under dagens religionslektion har vi jobbat med likheter /skillnader och syftet är att öva både studieteknik (läsa, hitta och strukturera upp information på ett enkelt sätt) och få en fördjupad ämneskunskap. Vi startade tillsammans med en enkel jämförelse mellan ett grönt äpple och ett grönt päron. Övningen tog inte många minuter, eleverna fick hitta likheter och skillnader, därefter en snabb genomgång på tavlan samt en enkel sammanfattande text tillsammans där jag lyfte följande tips:
  • Inled din text med att beskriva vad som jämförs ex "Jag har jämfört..."
  • Följande ord kan vara till hjälp när du skriver: båda är /har, en likhet / skillnad är, men, medan
  • Organisera informationen, texten blir mer lättläst om du först skriver om ex likheter och sedan skillnader.
Efter detta läste vi om hinduiska och buddhistiska tempel och gjorde en gemensam jämförelse enligt ovanstående modell (stödord för likheter och skillnader samt en kort sammanfattande text).
 
Nästa steg blev att eleverna parvis jämförde ett tempel med helig byggnad från någon av syskonreligionerna och arbetade vidare enligt samma arbetsgång samt redovisade för klasskamrater. 
 
Slutligen prövade de på egen hand och jämförde regler kring mat i de olika religionerna. Med överstrykningspenna i handen läste de om matregler, skrev stödord och avslutade med att skriva en text. 
 
 
                              

Hur doftar en annan värld?

Fortsättning på fyrornas berättelser om pennor och vi fokuserade på vad våra sinnen kan hjälpa oss med i skrivandet. Senaste lektionen testade vi luktsinnet och jag serverade eleverna en enkel "doftpalett" bestående av bl a tallbarr, kakao, mintdoftande te samt vaniljsocker. Uppgiften blev att försöka beskriva dofterna på olika sätt. Vi samlade ord och efter det gick vi vidare till elevernas kommande skrivuppgift där deras "pennor" är redo att öppna dörrar till helt nya världar! Som förberedelse arbetade eleverna med tankekartor för att samla idéer och tankar om miljön som deras penna var på väg till i kapitelboken. 

Årets kapitelbok år 4

Årets fyror kom igång med sina kapitelböcker redan före jul men pga problem med datorer så har vi haft en lååång paus från arbetet, äntligen är vi redo att fortsätta!   
Eleverna har bestämt vilken sorts figur som får agera huvudperson i allas böcker och i år blev det en penna! Alla har ritat och designat en egen pennfigur, döpt den samt bestämt vilka egenskaper pennan ska ha. Vi har gemensamt skrivit en kort inledning till allas böcker och den kommer här:
 
Det var natt och alldeles mörkt på skolan. Det var tyst och det enda som hördes var vaktmästarens fotsteg i korridoren. Inne i ett klassrum spökade det, dörrar öppnades och stängdes tyst, utan ett ljud. Längst in i klassrummet låg en gammal och möglig bänk, där inne låg den lilla pennan och darrade. "Hjälp!" tänkte pennan. "Jag önskar att jag kunde springa härifrån!"
Plötsligt öppnas dörren till klassrummet och in kommer...
 
Nu börjar elevernas egna berättelser och i kapitel ett har de i uppgift att särskilt beskriva figuren som kommer in i klassrummet...
 
Visa fler inlägg