Kom sommarlov...

 
Enkel uppgift som eleverna kan göra enskilt eller i grupp / helklass. Dikt med upprepning av orden Kom sommarlov...(eller kanske endast Kom sommar om man inte vill fokusera på lovet).
 
 Exempel:
 
Kom sommarlov,
kom med solen som värmer
på himlen den blå.

Kom sommarlov,
kom med...
 
Eleverna diktar verser som alla börjar med Kom sommarlov. På min skola kommer alla klasser att skriva sommardikter och sedan pyntar vi till skolavslutningen med diktgirlanger! Alla klasser bidrar med var sin del till långa girlanger, jag tror det blir toppenfint!
 
 
 
 
 

Elevernas utvärdering om mig

Jag har alltid varit nyfiken på vad mina elever tänker / tycker vilket gjorde att jag för några år sedan bestämde mig för att i slutet av varje läsår ge eleverna i uppgift att bedöma mitt arbete och min undervisning. Det är jättespännande och det jag upptäckte var att eleverna verkligen tog detta på allvar och gav mig seriös och bra feedback, det blev definitivt något jag ville göra varje år. Idag har fyrorna och sexorna utifrån givna frågeställningar genomfört denna utvärdering, sexorna skrev mycket, fyrorna var mer återhållsamma och kände sig kanske mer ovana med uppgiften. Jag brukar alltid ha med frågorna: Det här tycker jag att läraren gör bra samt Det här tycker jag att läraren behöver bli bättre på men även frågor om bemötande, studiero, rättvisa, lektionsinnehåll, mm. Jag skulle verkligen rekommendera alla lärare att ge eleverna förtroende att utvärdera undervisningen, de ser och uppfattar mer än vi tror : )
 
 
 

Sommarord till elever

Med mycket inspiration från "Sommarlovsdikt till elever" på lektion.se blev det en avslutningsdikt till sexorna som lämnar vår skola för högstadiet till hösten.
 

Avslutningsord från mig till dig

Jag önskar att du kommer till

en skola du tycker om. 

Att smaken av kunskap och lärdom

gör dig vetgirig och nyfiken. 

Att du får dofta något som gör att du minns,

att du får läsa om världen som omkring dig finns. 

Och att uppleva något

som blir lycka för dig. 

Alla dessa önskningar

kommer från mig.

 

Lycka till i år 7,

det kommer att gå bra : )

Visa fler inlägg