Tips till mer prat och samarbete!

En av mina kollegor som undervisar i matte har förklarat hur våra elever samarbetar när de jobbar med Kenken (ett sifferpussel med matematisk inriktning). Eleverna arbetar i par och innan någon av dem får skriva in en siffra i sifferpusslet så måste de förklara för sin kamrat hur de tänkt så att de tillsammans kan resonera vidare. Den här arbetsgången bestämde jag mig för att pröva även i svenska och hade en känsla av att det skulle kunna passa bra till arbetsboken Tusen och en natt som jag beställt in till eleverna i år 4. Eleverna fick arbeta i par, högläsa en kortare text och sedan arbeta med tillhörande uppgifter på samma sätt som de gör med Kenken dvs berätta för varandra om vad de ville skriva för svar på en uppgift samt förklara varför de tycker / tror så innan de slutligen skrev ner ett gemensamt svar. När jag uppmanade mina elever att samarbeta på samma sätt som med Kenken visste de precis hur de skulle göra och det blev riktigt lyckat! På ett enkelt sätt fick eleverna ut mycket mer av arbetet med övningarna i boken, de resonerade med varandra och återvände till texten flera gånger för att gemensamt leta efter ledtrådar. 
 

Tjugo spännande frågor till en karaktär!

Innan dagens läsloggsarbete testade jag en ny övning med mina elever. Parvis fick de välja var sin karaktär ur en bok de läser eller nyss läst klart. Efter det var det dags att gå in i rollen som karaktär och svara på tjugo frågor. Om de inte visste hur karaktären skulle svarat fick de gissa eller hitta på ett helt eget svar. Det här blev en bra övning, flera ville pröva mer än en gång men med nya kamrater. När vi lite snabbt utvärderade övningen kunde jag konstatera att övningen varit rolig!. Flera elever kände att karaktären de valt blev mer tydlig samtidigt som de kanske överraskades av att de visste så mycket om sin valda karaktär. Några elever tog med sig vissa utvalda frågor till sin läslogg och arbetade vidare med sina karaktärer.
 
Prövar lägga in en länk till bladet med frågorna : )
 
https://1drv.ms/w/s!AgzTPR-RMa8XgU4SleXG2QhquhAI
Visa fler inlägg