Hur är man Pippi?

 
Från instruktioner om sig själva gick vi vidare till att analysera och tänka kring Pippi Långstrump. Vi har tittat något avsnitt av de gamla Pippifilmerna på svtplay.se och nu fick eleverna i år 4 klura på vad de egentligen vet om Pippi. Visste de tillräckligt för att kunna skriva instruktioner till Hur man är Pippi?
Det blev en lång tankestund utifrån frågorna: Vad behöver man för att vara Pippi? Vad ska man tycka om /inte tycka om? Övrigt som är särskilt för Pippi? 
Eleverna skrev stödord en stund, sedan stoppade jag och lät dem delge varandra vad de kommit på för att sedan fortsätta tänka och skriva fler stödord. En både rolig och givande uppgift som vid första anblick kan uppfattas som enkel men som egentligen har möjlighet att ge eleverna en bra utmaning i att analysera och tänka kring en litterär karaktär. 
Det här är en uppgift som passar att använda vid fler tillfällen och i olika ämnen. 
 
 
 

Instruktion om dig själv

Prövade ytterligare ett tips från Adriennes bok Att skriva faktatexter  (Adrienne beskriver i boken mycket exakt hur hon går till väga, jag har gjort övningen lite på mitt eget sätt). Eleverna fick skriva instruktioner om sig själva, en riktigt uppskattad övning. Jag började med att visa eleverna en instruerande text om mig själv och därefter fick eleverna planera sina egna instruktioner, först tänka och skriva stödord utifrån följande frågeställningar:
  • Vad behöver man för att vara dig?
  • Vad ska man tycka om / inte tycka om för att vara dig?
  • Övrigt som är särskilt för dig?   
 
 
 
 
 

Fortsättning instruerande texter - dramaövning

Nästa steg i arbetet med instruerande texter blev en övning där eleverna fick både skriva och sedan dramatisera.
Jag förberedde lappar med olika rubriker ex hur man bygger en snögubbe, hur man tvättar händerna, hur man åker skidor, hur man bäddar sängen, hur man diskar en tallrik, osv. Eleverna delades in i grupper och fick sedan tillsammans skriva en stegvis instruktion utifrån sin rubrik. När alla grupper var klara fick varje grupp instruera övriga klasskamrater som hade i uppgift att följa instruktionerna och "dramatisera" exakt det gruppen gav instruktioner om. 
Visa fler inlägg