Öva inför prov

Många elever behöver flera repetitionstillfällen och jag tycker att det är positivt att ge eleverna tid att tillsammans öva inför ex prov. Idag fick elever i år 4 -5, parvis, testa fem olika övningsstationer för att "finslipa" sitt kunnande om judendomen och islam. 
 
 
Station 1: Enkelt spel om Muhammeds liv.
Station 2: Frågelappar om religionerna.
Station 3: Korsord där eleverna hjälper varandra genom att ge ledtrådar till de ord som saknas (finns att göra egna på discoveryeducation.com).
Station 4: Religionsbilder (eleverna delar bilderna mellan sig och turas om att förklara / beskriva, kamraten gissar vad som finns på bilden)
Station 5: Skriva om islams fem grundpelare.