Fortsättning instruerande texter - dramaövning

Nästa steg i arbetet med instruerande texter blev en övning där eleverna fick både skriva och sedan dramatisera.
Jag förberedde lappar med olika rubriker ex hur man bygger en snögubbe, hur man tvättar händerna, hur man åker skidor, hur man bäddar sängen, hur man diskar en tallrik, osv. Eleverna delades in i grupper och fick sedan tillsammans skriva en stegvis instruktion utifrån sin rubrik. När alla grupper var klara fick varje grupp instruera övriga klasskamrater som hade i uppgift att följa instruktionerna och "dramatisera" exakt det gruppen gav instruktioner om.