Bygga broar

 
Ofta försöker jag förbereda mina elever inför kommande uppgifter genom att starta i något mycket enkelt eller välbekant. Det handlar om att stötta eleverna genom att bygga broar från det kända till det nya / okända. Under dagens religionslektion har vi jobbat med likheter /skillnader och syftet är att öva både studieteknik (läsa, hitta och strukturera upp information på ett enkelt sätt) och få en fördjupad ämneskunskap. Vi startade tillsammans med en enkel jämförelse mellan ett grönt äpple och ett grönt päron. Övningen tog inte många minuter, eleverna fick hitta likheter och skillnader, därefter en snabb genomgång på tavlan samt en enkel sammanfattande text tillsammans där jag lyfte följande tips:
  • Inled din text med att beskriva vad som jämförs ex "Jag har jämfört..."
  • Följande ord kan vara till hjälp när du skriver: båda är /har, en likhet / skillnad är, men, medan
  • Organisera informationen, texten blir mer lättläst om du först skriver om ex likheter och sedan skillnader.
Efter detta läste vi om hinduiska och buddhistiska tempel och gjorde en gemensam jämförelse enligt ovanstående modell (stödord för likheter och skillnader samt en kort sammanfattande text).
 
Nästa steg blev att eleverna parvis jämförde ett tempel med helig byggnad från någon av syskonreligionerna och arbetade vidare enligt samma arbetsgång samt redovisade för klasskamrater. 
 
Slutligen prövade de på egen hand och jämförde regler kring mat i de olika religionerna. Med överstrykningspenna i handen läste de om matregler, skrev stödord och avslutade med att skriva en text. 
 
 
                              

Drabbad av poesifeber, tusen tack Georgia Heard! : )

Jag måste erkänna att dikter och poesi inte haft den mest framträdande platsen i mitt klassrum. Det är så illa att jag, tyvärr, nästan kan likna det vid julgranstraditionen här hemma dvs hämtas fram en gång per år, pyntas, dekoreras och beundras för att sedan åter hamna i en undangömd vrå. Inte för att dikter känts tråkigt eller meningslöst men kanske för att jag inte förstått hur mycket mer vi kan göra med det!
 
Men äntligen blåser förändringens vindar, jag hade förra veckan förmånen att delta i Natur & Kulturs årliga Läs- och skrivkonferens där Georgia Heard var en av föreläsarna och det var härligt att lyssna till hennes genuina engagemang för poesins plats i undervisningen och i våra elevers hjärtan. Jag uppskattade hela fortbildningsdagen men tyckte särskilt mycket om Georgias föreläsning eftersom dikter och poesi är ett område jag insåg behövde påfyllning med nya tankar, idéer och mer kunskap! Föreläsningen fick mig mer medveten om hur diktandet kan hjälpa elever utvecklas även i det övriga skrivandet och läsandet bl a med läsflyt, intonation, att bli mer medvetna om ordens betydelse samt givetvis bidra med mycket skrivglädje och möjligheter att skriva från hjärtat. 
 
Georgias bok Heartmaps, elevens väg till autentiskt och kreativt skrivande har precis kommit ut i Sverige och jag passade på att införskaffa ett exemplar, den innehåller många tips på hur elever kan använda en "heartmap" (en visuell och konkret mall) som hjälp för att organisera och planera sitt skrivande samt ger flera exempel på var man kan hämta skrivinspiration från. Jag ser fram emot att låta mina elever pröva heartmaps men framför allt blir det spännande att låta poesin få det utrymme den förtjänar i klassrummet. 
 
Så se upp därute! Jag kommer göra mitt bästa för att sprida den här "poesibacillen" vidare, kan finnas risk för att fler drabbas av denna feber!  ; )
 
0 kommentarer
publicerat i Dikter
Taggar: dikt, dikter, fortbildning, georgia heard, heartmaps

Läs- och skrivkonferens 2018, Natur & Kultur.

Har varit på fortbildningsdag i Stockholm och måste bara skriva ett stort TACK till Natur & Kultur som varje år ordnar så fantastiskt inspirerande dagar! Kommer snart mer på bloggen om fortbildningsdagens innehåll samt tips och idéer!
Visa fler inlägg