Läsmysteriet utmaning


Har precis upptäckt serien Läsmysteriet på urskola.se och sett den första delen tillsammans med år 4. I Läsmysteriet får tre barn utmaningar som de löser med hjälp av olika lässtrategier. Mina fyror verkade tycka riktigt bra om första avsnittet och efter att tittat klart fick de själva pröva en utmaning från serien. Jag placerade ut 15 olika böcker runt om i klassrummet, delade upp klassen i grupper om tre till fyra elever. Alla grupper fick sedan fem lappar innehållande ledtrådar till fem av de femton böckerna. Med hjälp av ledtråden skulle gruppen hitta rätt bok genom att studera böckernas fram- och baksida. När gruppen var överens om "rätt" bok skrev de ner titeln på en post-it lapp och placerade den på tillhörande ledtrådslapp.
 
Övningen blev mycket uppskattad av eleverna och vi fick en bra samtalsstund efteråt med reflektioner om lässtrategien zooma in / spåkulan samt hur grupperna tänkte när de sökte och valde bok utifrån ledtråd.