Beskriva - rita

 
 

För att få igång elevernas "pratande" brukar jag ibland använda mig av bilder: En elev beskriver en bild ( utan att tala om vad den föreställer), en kamrat lyssnar och ritar. Den som beskriver får inte se kamratens ritande.
 
Det är intressant att se hur elevernas händer automatiskt vill hjälpa till och förstärka något som är klurigt att beskriva, många vill nästan börja "rita" i luften. Det brukar bli både fnitter och skratt om jag säger "Inga händer i luften, sitt på händerna om de inte lyder!"
 
Med en sådan här uppgift finns möjlighet att öva lägesord, geometriska former, ord som hörn, sida, lodrät, vågrät, linje, osv.