Tigern - frågestund med huvudpersonerna


Efter kapitel 11 - 14 fick eleverna skriva frågor till Rob och Sixtine, huvudpersonerna i boken Tigern. Frågorna skrev jag upp på whiteboardtavlan. Klassen delades in i grupper om fyra elever. En elev fick vara Rob och en Sixtine. Övriga två i gruppen fick välja frågor från tavlan och ställa dem till "Rob" och / eller  "Sixtine" som fick i uppgift att svara så gott de kunde. De elever som blev Rob och Sixtine fick också i uppgift att hjälpa varandra att svara om det blev för klurigt. Efter en stund blev det byte så att alla fick pröva att antingen vara Rob eller Sixtine. Flera elever tyckte övningen var bra, de fick en bättre bild av Rob och Sixtine samtidigt som de också fick veta hur klasskamraterna tänkte om händelser i boken och karaktärerna.
 
 

Tigern - lässtunder

Här kommer några undervisningstips om man väljer Tigern som högläsningsbok...
  • Eleverna fick i uppgift att under den första högläsningsstunden fundera över vad Rob gör för att inte-tänka på saker. Vi samtalade efter läsningen om Robs beskrivning av sig själv som en resväska som är överfull.
 
  • I kapitel fyra finns talesättet "trampa i klaveret", det pratade vi om innan läsningen. Talesättet är kopplat till en mycket intressant händelse i kapitlet när karaktären Sixtine presenterar sig för sin nya klass. Hon gör det genom att säga: "Jag är från Philadelphia, Pennsylvania. Och jag hatar Södern för människorna där är okunniga. Och jag ska inte stanna här. Min far kommer och hämtar mig nästa vecka."  Det är en händelse som passar bra att dramatisera, pröva att ställa sig framför klassen och säga Sixtines ord. Mina elever fick reflektera över hur de tror att Sixtines klasskamrater reagerade och hur hon kommer att få det i sin nya skola, varför valde Sixtine att möta sin nya klass på det här sättet...
 
  • I kapitel 10 möter Rob husfrun Willie May i tvättstugan. Husfru är ett mer ovanligt ord och jag började med att skriva upp det på tavlan och berättade att Rob skulle få arbeta på motellet och han kommer att träffa husfrun Willie May. Vad arbetar en husfru med? Hur tänker ni er att hon ser ut? Från deras bilder av husfrun zoomade vi in på händelsen i tvättstugan. Eleverna fick i uppgift att lyssna och fundera över om deras bild av husfrun stämde överens med bokens.
 
 
 
 
 

Lästankar

 
 

Jag vill att eleverna läser mycket, både tillsammans men även på egen hand. När de har egen läsning vill jag samtidigt inte att de blir helt ensamma med sin läsning och därför försöker jag avsluta lässtunderna med att alla delar med sig av sina lästankar. Jag tycker om enkla lösningar och har i en av klasserna använt mig av post-it lappar. Efter lässtunden får alla en egen lapp, de ritar eller skriver något om det de läst och ibland ger jag dem något särskilt att tänka kring. Efter någon minut är de klara och får då berätta för en klasskamrat om sina lästankar och ibland har kamraten i uppgift att ställa en fråga till den som berättat. Lapparna sätter vi upp på väggar i klassrummet, alla elever har påbörjat en egen rad med lästankar. Just nu känns det riktigt trevligt att se alla lästankar, jag klurar lite på fortsättningen eftersom jag tror att lapparna säkert kan komma till nytta i kommande uppgifter.
Visa fler inlägg