Nyckelord

Nyckelord är något mina elever övar många gånger. Jag försöker få till en "röd tråd" i övandet och börjar i år 4 försöka skapa en grund. Just nu är flera av mina klasser inne i en period då jag kör lite intensivträning med kortare övningsmoment. Eleverna har tittat Läsmysteriet och jag har plockat inspiration från avsnitten och gjort en egen variant av nyckelordsutmaning! 
    
Nyckelordsutmaning:
Eleverna arbetar i par och behöver papper och penna. Övningen har ett lite högre tempo, jag har ex begränsat tiden.
Klassen får se ett kort textstycke (kan ex vara några rader om pyramiderna), jag läser igenom texten högt två gånger. Sedan tar jag bort texten och visar i stället arton ord, nio av dem är nyckelord från texten. Eleverna skriver orden de tror är nyckelord. Nästa steg är att med hjälp av nyckelorden skriva tre meningar som innehåller fakta från texten. Efteråt lägger jag upp texten igen och eleverna rättar själva och får två poäng per nyckelord som de lyckats pricka in och två poäng per mening.
 
Efterhand har jag ökat på svårighetsgraden. Jag har visat en text och läst högt två gånger. Därefter har eleverna fått ett par minuter till att själva diskutera och välja ut åtta egna nyckelord. Innan momentet "skriva meningar" har jag skickat iväg eleverna på en kort rörelsepaus samt tagit bort texten. När de kommit tillbaks till klassrummet har det blivit dags att skriva meningar med hjälp av sina nyckelord. Eleverna har sedan rättat varandras meningar och delat ut 1-2 poäng / mening (bedömt om kamraterna, på ett ungefär, fått fram den fakta som fanns i texten).
 
Jag tror den största vinsten med dessa övningar har varit elevernas samarbeten och speciellt deras diskussioner när de själva fått välja nyckelord. Det momentet blev jättebra!
 
Jag har planerat in en fortsättning med liknande övningar (lite längre texter) men också med ett viktigt tillägg nämligen gemensamma reflektionsstunder om nyckelord och hur eleverna tänker kring det. I kommande arbeten planerar jag att knyta an till dessa övningar och arbeta vidare mer på djupet.