Läslogg idéer

För att underlätta läsloggsarbetet har jag gjort i ordning ett skåp där det finns en del färdiga mallar att använda i läsloggsarbetet ex ramar, uppgiftsblad, osv. Här följer lite exempel på idéer som mina elever bidragit med och precis är igång och testar:
 
 
  • Hålla koll på vilken genre böckerna hör till genom att färglägga glada figurer. Varje färg motsvarar en genre, när de läst klart en bok färgläggs figuren. 
 
 
  • Små "häften" i läsloggen där man kan fylla på med nya ord eller kanske någon eller något man inte gillar i berättelsen.
  • Tankekarta för att zooma in
  • Likheter och skillnader mellan karaktärer eller kanske miljöer
  •  
  •  Skriva brev till författaren eller varför inte till en karaktär i boken?
 
  • Under läsningen, ställ frågor
  • Lästankar
 
 
 
 

Läslogg

 
 
Eleverna i år 4 och 5 har sedan tidigare egna läsloggar. Efter att ha läst Gravity Goldbergs bok "Att utveckla självständiga läsare" kände jag att jag ville förändra och pröva läsloggsarbetet på ett annat sätt där eleverna själva driver sitt läsarbete. Nu är jag inne i en övningsperiod där jag har de flesta elever i år 4-6 som testpiloter (har haft det som ett erbjudande och en del elever har valt mer traditionella uppgifter).
 
Det är alltid spännande att pröva nya saker, jag är själv väldigt förtjust i arbeten som ger utrymme för egna tankar och idéer samtidigt som jag vill ha en tydlig struktur och ordning. Just nu utmanas mina elever i att vara sina egna chefer! Vi har jobbat någon vecka med att tillsammans hitta en bra struktur för läsloggsarbetet, funderat över egna läsmål, osv. Jag "modellar" med en egen läslogg och prövar minilektioner med inspiration från Gravitys arbete.
 
Så här i starten av Läsloggsarbetet ser många elever ut att vara inne i någon sorts "smekmånadsfas". De är mycket engagerade och idéerna, bokstavligt talat, väller fram! Flera tar hem loggboken och fortsätter läsa, skriva och dekorera i dem. Vi har haft stunder när eleverna suttit tillsammans i grupper och berättat/visat sina böcker vilket gett positiva ringar på vattnet. Många använder post-it lappar och markerar i sina skönlitterära böcker om det är något de vill återvända till när de arbetar vidare med läsloggen.
 
Arbetet med läslogg har jag strukturerat upp på följande vis:
 
1. Eleverna väljer egna läsmål med utgångspunkt i våra lässtrategier. De dokumenterar läsmål samt kryssar i en ruta för varje lektion de arbetar i loggboken med det aktuella läsmålet. I början av varje läsloggspass tänker de över sitt läsmål och vad de ska arbeta med.
2. Lässtund eller arbete i läslogg.
3. Bokprat (utifrån läsloggsarbetet) med klasskamrater.
 
 
 
 
 
 
 

Tankar om kapitelskrivandet - moroten Märta

Vill förtydliga lite hur jag tänker kring arbetet och övningarna som jag genomför med eleverna inför deras skrivande. För mig handlar det om att försöka hjälpa eleverna att överföra sina "bilder" som de har i huvudet till skrift. En del har en tydlig bild av vad som ska hända men det är inte alltid säkert att den som sedan läser berättelsen uppfattar historien på samma sätt eftersom viktiga beskrivningar och detaljer saknas. Det finns också elever med mer diffusa "bilder" som man kan behöva hjälpa genom att redan innan skrivandet ställa frågor till för att få dem att zooma in lite bättre, tänka till om hur de vill ha sin berättelse. Den tid vi lägger ner innan själva skrivandet gynnar alla elever, de ska helst ha en hel "ryggsäck" full med egna idéer och extra tips från kamrater.
 
Inför skrivandet ska det också vara tydligt vad vi övar! Uppgiften är inte bara att skriva, det finns ett syfte med skrivandet och något särskilt som övas. Med kapitelböckerna om morötter är det förhoppningsvis tydligt att eleverna övar olika beskrivningar, att få med vad karaktärer känner eller tänker. Inför skrivstunder har vi det aktuella målet uppskrivet på whiteboarden.
 
Slutligen, när det är ett ordentligt förarbete så får man nästan känslan av att eleverna till slut står och stampar på startlinjen, redo att kasta sig in i skrivandet. Det blir många gånger en fin stund i klassrummet, helt tyst och pennorna (eller tangenterna på datorn) flyger fram över raderna... 
 
 
Visa fler inlägg