Läskul

Ibland har jag möjlighet att undervisa i mindre läsgrupper och det är jättebra tillfällen att lägga in lite extra fart och fläkt i läsövningarna. Jag har försökt börja våra läspass med en uppvärmningsövning för att hämta lite extra energi in i klassrummet och få igång läsandet, jag vill inte ha en sövande, mekanisk läsning som gör att eleverna somnar ; )
 
Här nedan kommer exempel på två sådan övningar. Efteråt brukar vi ta itu med texter som kräver mer arbete och ansträngning av eleverna.
 
  • Välj ut ett kortare textstycke, låt eleverna parvis svansläsa varannan mening och få ett bra flyt utan pauser. Ställ eleverna mittemot varandra och låt dem svansläsa igen men poängtera att kamraten ska höra vad de läser. Utöka avståndet, låt dem ex svansläsa i var sin ände av klassrummet (behöver ta i med rösten så att kamraten hör). Som utmaning har vi haft att jag går ut ur klassrummet och ska ändå kunna följa med i texten genom att höra dem läsa högt i klassrummet.
 
  • Lässtafett (men inte med fokus på läshastighet). Skriv ut flera enkla meningar, klipp i remsor (en mening per remsa). Dela in eleverna i lämpliga grupper. En elev från varje grupp springer fram och läser vad som står på lappen högt så att lagkamraterna hör. De som lyssnat måste upprepa meningen innan "läsaren" får springa tillbaka och en ny får springa fram. Här är det viktigt att ingen känner sig utsatt pga knagglig läsning, jag väljer meningar som jag vet att de klarar av samt poängterar att den stora utmaningen är för lagmedlemmarna som ska lyssna och klara av att upprepa exakt det läsaren läst. Kan de inte det får läsaren läsa tills de lyckas. Har haft elever som verkligen tyckt att det här är kul, de springer, läser, skrattar och ingen verkar ha riktigt koll på om någon vinner. Jag har ibland valt ut meningar från Bellmanhistorier och då kan det bli riktigt kul att läsa högt : )
 
 
 
 
 
 

Pojken och Tigern - tidsmaskinen

Eleverna i år 4 läser parvis Pojken och Tigern - tidsmaskinen. Vi påbörjade arbetet med att studera omslaget noggrant, vad ser vi på bilderna? Vad tror ni den handlar om? Efter det fick eleverna, utifrån omslagsbilden, fundera ut så många frågor som möjligt om berättelsen. Frågorna skrevs upp och de hann också med att försöka gissa svaren på sina frågeställningar. Det var riktigt kul, någon elev utropade "Tänk om vi förutspått hela berättelsen utan att ha läst en enda rad!".
 
 
Bilden visar planscherna med klassens frågor och gissningar. Efter våra lässtunder har vi kollat av hur väl gissningarna stämt, guldstjärna vid rätt gissning : )
 

Rätt bok

 

Det är väldigt lätt att hitta böcker, men att hitta rätt bok det är något helt annat. Bokpresentationer behövs, visa och prata om böcker, tipsa varandra!
 
 
Visa fler inlägg