IUP-samtal studiehjul

 
Inför IUP-samtal gör mina elever en självskattning av sin skolsituation genom att färglägga ett studiehjul. Jag har gjort på många andra sätt tidigare men tycker det här fungerar riktigt bra! Jag genomför det alltid i helklass, läser upp varje påstående (ett i taget) och förtydligar vad det betyder ex "Jag kommer i tid till lektionerna" "Färglägg hela tårtbiten om du alltid kommer i tid till lektionerna, osv."
Elever har ofta svårt att färglägga hela tårtbiten om de vet att det inte stämmer, de är också noggranna med hur mycket de väljer att inte färglägga så det blir tydligt om det händer ofta eller inte alls. I studiehjulet lägger jag in påståenden om trivsel men även det jag tycker är relevant för gruppen och som jag vill lyfta under samtalet. Det är också positivt att eleverna får möjlighet att fundera och tänka till om sin skolsituation innan mötet.