Despereaux - bilduppgift


Sagan om Despereaux utspelar sig i ett slott, eleverna fick en bilduppgift om berättelsens miljö: Hur tror du slottet ser ut? Var tror du mössen bor? Vilka rum berättas det om i sagan? Rita en bild av slottet som visar de olika platserna och rita gärna in några viktiga föremål som finns med i berättelsen!
Här ovan syns ett elevexempel.