Enkla tips till föräldrar

 
 

Under det senaste föräldramötet berättade jag och en kollega om hur vår skola arbetar med läsning. Vi avslutade med några enkla tips till föräldrarna:
  • Ljudbok i bilen eller en stund på kvällen passar en del barn jättebra.
  • Läslöfte istället för godislöfte. Locka till mer läsning genom en positiv överenskommelse ex några minuters läsning / dag ger sedan en belöning.
  • Tidningar/böcker strategiskt utplacerade där man vet att barnen kan bli sittande ex toaletten, uteplatsen, osv.
  • Läs själv! Positiva förebilder är bra : )
  • Finns det tid till läsning? Glöm inte att läsning tar tid!

Föräldrar informeras tidigt om vikten av att högläsa för sina barn, den här gången försökte vi bidra med andra enkla tips som de kanske inte tänkt på, lite inspiration inför sommarlovet.

 

 

Studieteknik

Fyrorna har använt sig av ovanstående modeller för att sortera och tydliggöra information och tankar. Bilderna får hänga kvar till nästa läsår då jag tänker fortsätta arbeta med att medvetandegöra eleverna om när det underlättar att använda dem, ge eleverna tillfällen att själva fundera och välja modell utifrån uppgift.

Despereaux - venndiagram


Passade på att låta eleverna använda sig av venndiagram för att göra en jämförelse mellan Despereaux och Roscuro. Eleverna samarbetade och tänkte ut likheter och skillnader mellan de två karaktärerna. De kommer även att få använda sig av venndiagram i SO, jämföra länder, religioner, osv.
 
 
 
 
Visa fler inlägg