Samtala och lyssna


Vi pratar ofta om att eleverna ska öva att berätta och förklara, kanske vi ibland glömmer att lyssnandet också är en viktig inlärningssituation... I ett boksamtal behövs aktiva mottagare, hur blir man en aktiv lyssnare / mottagare?