Först tillsammans...sedan på egen hand

 
En enkel men bra plan: Först övar vi tillsammans, sedan med en kamrat och till slut på egen hand. Fördelar med detta? Det finns många men jag uppskattar stunden när eleverna ska pröva på egen hand, är det väl förberett så vet alla vad de ska göra och jag kan, i lugn och ro, gå runt och ta del av deras arbetsprocess...
 
 

Samtala och lyssna


Vi pratar ofta om att eleverna ska öva att berätta och förklara, kanske vi ibland glömmer att lyssnandet också är en viktig inlärningssituation... I ett boksamtal behövs aktiva mottagare, hur blir man en aktiv lyssnare / mottagare?
Visa fler inlägg