Läsgrupper, år 6

Förra veckan påbörjade år 6 ett 3-4 veckors läsprojekt. Jag har valt ut olika skönlitterära böcker som jag visat och berättat om för klassen, eleverna har önskat vilka de skulle vilja läsa och jag har ordnat läsgrupper utifrån deras önskemål.
Arbetet är i full gång och jag har grupper som läser följande böcker:
  • Sal 305
  • Ett hål om dagen
  • Hur man stjäl en drakes svärd
  • Tio över ett
  • Du & Jag
I läsgrupperna har alla elever samma bok och de planerar tillsammans hur många sidor som ska läsas varje vecka, en gång per vecka har de boksamtal. Det är inte högläsning, alla läser själva och när de läser har de möjlighet att använda post-it lappar för att enkelt kunna markera i texten om det är något de undrar över, inte förstår eller kanske tycker var extra bra / spännande / roligt som de vill prata om under boksamtalet. Läsandet brukar fungera bra, ofta kan det svåraste vara att hålla sig till planeringen och inte läsa för långt på egen hand.
 
Det jag sett som fördelar med läsgrupper och boksamtal är att eleverna delar sina läsupplevelser med andra, får en fördjupad förståelse för berättelsen och karaktärerna, övar / utvecklar sin förmåga att reflektera och samtala.
Om eleverna är nöjda med sina böcker sprider sig läslusten i klassen, många vill läsa sina klasskamraters böcker.
 
 

Gorilla Hobelia och långa skuggan

 
Gorilla Hobelia och långa skuggan skriven av Helena Olofsson är höstens högläsningsbok i år 4 och 5. Berättelsen utspelar sig för ca 100 år sedan i de nordligaste delarna av Sverige, en spännande tid när rallare byggde järnvägen och nya städer växte fram kring järnmalmsgruvorna. Den här boken passar bra att väva ihop med historia, religion, göra jämförelser mellan livet förr och nu.
 
Vi har hunnit med tre högläsningsstunder och i anslutning till dem har eleverna:
  • studerat bokens framsida och förutspått bokens handling
  • samtalat om och beskrivit pappan Isak Arvid
  • studerat gamla bilder på rallare, en handelsbod och kåkstan i Malmberget samt skrivit om det
  • beskrivit Långa skuggan
 
 
 
 
 
 

Första skoldagen planerad!


 

På måndag startar höstterminen för mina elever. Det har varit fullt upp med förberedelser och planeringar. Det sista jag gjorde i ordning var elevernas bänkplacering i klassrummet och i anknytning till det blev det en liten geografiuppgift.: Alla elever får var sin lapp med ett ord / geografiskt begrepp ex älv, udde, vik, osv (en snabb repetition av begrepp de övat i fyran). På varje bänk finns en bild som visar något av dessa ord, eleverna sätter sig vid den bild som passar till sitt ord. Vi samtalar utifrån de geografiska begreppen, hur många har varit vid en sjö? En vik? Beskriv / förklara vad en vik är? osv. Jag har valt ut geografiska begrepp som finns i närområdet, syftet är inte att eleverna ska berätta om sina sommarlov.
 
 
Visa fler inlägg