Idéer till Sagan om Despereaux

 
Har samlat tankar och idéer till det fortsatta arbetet med Despereaux. Det finns även oändligt många ord att diskutera så jag ser fram emot spännande samtal med mina elever. Jag har bestämt mig för att förbereda planscher så att vi under läsningens gång kan samla karaktärer, ord och händelser som hör ihop med ljus - mörker, det ska bli intressant att se hur det fungerar. Vi ska också kontinuerligt stanna upp och dokumentera "vad vet vi nu" om de viktigaste karaktärerna i sagan. Det blir mycket arbete med våra lässtrategier.