Filmanalys år 6

Förra veckan fick eleverna i år 6 se filmen Den magiska leksaksaffären och idag blev det dags för dem att skriva en filmanalys. Nästan varje gång mina elever får en skrivuppgift börjar vi med att studera en text tillsammans, i det här fallet en filmanalys skriven på en lite högre nivå med spännande ordval (de behöver se vad vi strävar emot, nästa nivå). Vi läste igenom texten och samtalade om ord som lyfter en text och gör att vi vill läsa mer. Parvis studerade eleverna ett specifikt stycke och samtalade utifrån frågeställningen Vilken mening tycker du hen lyckas bäst med? Förklara varför du tycker så! Det är alltid spännande att höra elevernas tankar kring texter och jag tycker att de genom att berätta också hjälper varandra att se på meningar och ord med nya ögon. Fokus under skrivandet var: Vilka ord ska du välja som fångar läsaren?
 
Eleverna skriver alltid ett utkast och bearbetar sedan sin text på dator. Det blir en kamratbedömning på analysen, även den med fokus på ordval.