Despereaux - andra boken Roscuro

 
De inledande sidorna i andra boken är en utmaning, i alla fall för mina elever i år 4. Jag valde att endast läsa vissa delar, eleverna fick ändå många utmaningar i det språkliga. Vi fokuserade på råttan Roscuro och samtalade om honom. Någon elev uppmärksammade att det fanns likheter mellan Roscuro och Despereaux, de var båda annorlunda...